Legalne zatrudnienie obcokrajowca z Ukrainy

Od lat nie jest tajemnicą, iż wzrost gospodarczy w Polsce, przyczynił się do intensywnego rozwoju rynku pracy. Jednym słowem, w wielu sektorach gospodarki i życia społecznego, brakuje rąk do pracy. Lekarstwem na tą sytuację, jest napływ pracowników z Ukrainy. Niewiele formalności wymaga zatrudnienie obcokrajowca ze wschodu: potrzebna mu wiza lub zgoda na pobyt w kraju i pozwolenie na pracę.

Przyjmowanie do pracy osób z Ukrainy

zatrudnienie obcokrajowca z ukrainyWiele przedsiębiorstw jest zadowolonych z ukraińskich pracowników. Mają opinię pracowitych, zdolnych i sumiennych. Dlatego, by ułatwić proces rekrutacji, firmy zewnętrzne, w tym pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia, zaczęły specjalizować się w kontaktowaniu pracodawców z poszukiwanymi przez nich osobami z Ukrainy. Legalne zatrudnienie obcokrajowca z Ukrainy, wymaga załatwienia kilku formalności. Przede wszystkim przyjezdny ze wschodu, musi mieć wizę lub pozwolenie na przebywanie w naszym kraju. Koniecznie powinien uzyskać zgodę na podjecie pracy w Polsce. Na dalszych etapach określa się stopień komunikacji w języku polskim, czy pracownik posiada certyfikaty, uprawnienia, szkolenia. Świadectwa kursów i ukończonych szkół, powinny być przetłumaczone na język polski. Także dokumenty, które podpisuje z pracodawcą, osoba z Ukrainy, muszą być zrozumiałe dla obu stron. Prawo pracy działa tak samo w stosunku do Ukraińców, jak i do Polaków. Stąd tak ważna jest pomoc specjalistyczne instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu pracowników z Ukrainy.

Formalności związane z legalnym podjęciem pracy przez obcokrajowca w Polsce, są jasno opisane w przepisach prawa. By uniknąć nieporozumień przy zatrudnianiu, warto skorzystać z pomocy specjalistycznych agencji zatrudnienia obcokrajowców. Mają wypracowane procedury i bazy pracowników do rożnych stanowisk.