Jak przeszkolić nowego pracownika z bhp?

W polskim prawie dotyczącym zatrudniania pracowników jasno określony jest obowiązek przeszkolenia każdego nowego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wstępne szkolenie bhp musi zostać przeprowadzone przez osobę, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Dlatego większość firm zatrudniających pracowników zleca to szkolenie zewnętrznym podmiotom.

Kto zajmuje się organizowaniem fachowych szkoleń wstępnych?

fachowe szkolenie wstępne bhp w warszawieW całym kraju działają setki firm, które zajmują się organizowaniem szkoleń z zakresu bhp. Oferują one zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe, ale do tego firmy mogą przygotowywać również operaty i szacunki ryzyka dla stanowisk pracy. Ponadto firmy oferujące fachowe szkolenie wstępne bhp w Warszawie oferują również kompleksowe doradztwo we wszystkim co jest związane z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa. Natomiast to od czego musi zacząć nowy pracownik to na pewno jest szkolenie wstępne. Na takim szkoleniu nowy pracownik dowiaduje się wszystkiego na temat zasad bezpieczeństwa związanych z danym stanowiskiem pracy. Szkolony pracownik poznaje również wszystkie czynniki ryzyka i dowiaduje się jak takiemu ryzyku zapobiegać. Dopiero po szkoleniu i jego potwierdzeniu na oficjalnym dokumencie pracownik może zacząć wykonywać swoje obowiązki zawodowe. I dotyczy się to każdego stanowiska pracy – bez względu na skalę ryzyka jaka na danym stanowisku występuje. Każdy pracodawca ma obowiązek zadbać o szkolenie swoich pracowników w tym zakresie.

Firmy specjalizujące się w bezpieczeństwie i higienie pracy zatrudniają wykwalifikowanych ekspertów w tej dziedzinie. Dlatego właśnie skorzystanie z usług takich firm jest najlepszym z możliwych rozwiązań. Przygotują one dokładne szkolenie dla konkretnych stanowisk pracy, które będzie dopasowane również do miejsca wykonywania obowiązków zawodowych.