Czy gumowane bębny mają przyszłość w przemyśle?

Tytułowe pojęcie w obszarach produkcji przemysłowej i użytkowej jest często spotykanym, popularnym i skutecznym rozwiązaniem technologicznym dotyczącym elementów ruchomych lub elementów konstrukcyjnych na styku lub w sąsiedztwie z elementami ruchomymi. Najkrócej rzecz ujmując rozwiązanie to polega na pokryciu części ruchomych, warstwą gumy o odpowiednim składzie chemicznym i o odpowiednich parametrach fizycznych.

Walory użytkowe zastosowania technologii gumowania bębnów

gumowanie bębnówW procesie produkcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, często spotykamy się z koniecznością uszczelnienia powierzchni znajdujących się pomiędzy elementami ruchomymi urządzenia a ich modułami statecznymi, nie będącymi w ruchu np. płaszcz gumowy w pralce automatycznej zainstalowany pomiędzy zespołem piorącym będącym częścią ruchomą a obudową pralki, co doskonale można zaobserwować po otwarciu otworu wsadowego (drzwi pralki). Innym przykładem może być taśma modularna lub taśma transportowa używana w procesie wydobycia urobku lub w procesie produkcji w trakcie przemieszczania elementów- komponentów przez wszystkie stanowiska produkcji od zainicjowania do gotowego wyrobu i jego składowania oraz spedycji. Taśmy takie poruszają się na elementach ruchomych, najczęściej wałkach lub bębnach powlekanych otoczem z gumy. Rozwiązanie technologiczne w oparciu o gumowanie bębnów zapewnia amortyzacje oraz ciche i szybkie przemieszczanie się urobku ( np. w kopalniach odkrywkowych) lub elementów uzbrajanych np. w na taśmie produkcyjnej w fabryce samochodów lub maszyn.

Ciągły wzrost produkcji maszyn i urządzeń oraz pojazdów lecz nie wyłącznie, wymaga znanego od czasów Henry Forda taśmy produkcyjnej. Do obecnie stawianych wymogów taśmą produkcyjnym można zaliczyć miedzy innymi: ograniczenie hałasu, amortyzacje wyrobów na taśmie, minimalizacja tarcia elementów ruchomych, brak poślizgu w razie konieczności zatrzymania urządzenia, nie pylenie w czasie ruchu, wszystkie te wymogi osiągane są przez gumowanie bębnów.